Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Bashr bin Mua'dh al-Qdy ������ ���� �������� ������������

بشر بن معاذ العقدي
34041-Bashr bin Mua'dh al-Qdy (10)
Abu Sahl [Sadooq]
[d. > 240 AH]
al-Basra
al-Basri

Teachers found: 14 [10(listed) & 7(discovered)]

Makkah (1)  

Ibrahim bin 'Abdul 'Aziz bin 'bdul Malik
Abu Isma'il
      

Medina (1)  

'Abdullah bin Ja'far
Abu Ja'far
      

Kufa (3)  

Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi
Abu 'Abdullah
      
Ayoub bin Waqd al-Kwfy
Abu Sahl
      
al-Nadr bin Mnswr
Abu 'Abdur Rahman
      

Basra (10)  

Hammad bin Zayd
Abu Isma'il
      
Bashr bin al-Mufadl bin Lahaq
Abu Isma'il
      
'Abdul Wahid bin Ziyad
Abu bashr, Abu 'Ubaida
      
Marhum bin 'Abdul 'Aziz bin Mahran
Abu Muhammad, Abu 'Abdullah
      
Yazid bin Zari'
Abu Mua'wiya
      
Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari
Abu 'Awanah
      
Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud
Abu Da'ud
      
'Abdullah bin Ja'far
Abu Ja'far
      
Ayoub bin Waqd al-Kwfy
Abu Sahl
      
Nash bin al-'Ala' Abu
Abu al-'Ala'
      

Wasit (2)  

Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari
Abu 'Awanah
      
'Abdullah bin Da'ud
Abu Muhammad
      

Ray' (1)  

Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi
Abu 'Abdullah
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<