Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Umar bin Abi Za'id'h عمر بن أبي زائدة الهمداني - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 54

Possible Chains with 2 narrators: 0

Possible Chains with 3 narrators: 0

Possible Chains with 4+ narrators: 54

'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Jarir bin Hazim bin Zayd——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Abu al-Ashhab al-Atardi——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Abu al-Ashhab al-Atardi——»Abu al-Juza' - Aws bin 'Abdullah——»Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Safwan bin 'Assal
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Abu al-Ashhab al-Atardi——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»al-Aswad bin Yazid——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman, Bilal ibn Ribah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»'Abdur Rahman bin Yazid al-Nakha'i——»al-Aswad bin Yazid——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman, Bilal ibn Ribah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»'Abdur Rahman bin Yazid al-Nakha'i——»'Alqama bin Qays——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman, Abu al-Darda
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»'Abdur Rahman bin Yazid al-Nakha'i——»Hudhayfah ibn al-Yaman, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Musa al-Asha'ari, 'Aisha bint Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»Masrouq bin al-Ajda'——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Khabbab ibn al-Aratt
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»'Alqama bin Qays——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman, Abu al-Darda
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»'Abdullah bin Sakhbara al-Azdi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, al-Miqdad ibn al-Aswad, ibn Mas'ud, Khabbab ibn al-Aratt, Abu Musa al-Asha'ari
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»Hamam bin al-Harith——»'Umar ibn al-Khattab, Hudhayfah ibn al-Yaman, al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Mas'ud al-Badri, 'Ammar ibn Yasir, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi'
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»Sharih bin al-Harith bin Qays——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd, 'Abdur Rahman bin Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»S'hm bin Mnjab bin Rashid——»al-'Ala' bin al-Hadrami
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ziyad bin Jubayr bin Hiyya——»Jubayr bin Hayya al-Thaqafi, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Hisham bin Zayd bin Anas——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Aban bin Tghlb——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Aban bin Tghlb——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Aban bin Tghlb——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud——»'Amir bin Sa'd al-Bajli——»Abu Mas'ud al-Badri, Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba, Jabir bin Samra
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Muhammad bin al-Muntashir bin al-Ajda'——»Masrouq bin al-Ajda'——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Khabbab ibn al-Aratt
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Muhammad bin al-Muntashir bin al-Ajda'——»Khawla bint la-Hudhayl, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Maysara al-Ta'ifi——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Maymun Kufi——»'Auf bin Malik bin Nadlah——»Malik bin ('Auf bin) Nadla, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Abu Mas'ud al-Badri, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»al-Azrq bin Qays al-Harithy——»ibn Umar, Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Raja'a bin Rabi'a al-Zubaidi——»Aws bin Dm'j——»Abu Mas'ud al-Badri, Salman Farsi, 'Aisha bint Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Raja'a bin Rabi'a al-Zubaidi——»'Abdullah bin Abi al-Hadhayl——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Ammar ibn Yasir, ibn Mas'ud, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Smy'——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Umar bin Abi Za'id'h——»Muhammad bin 'Ar'ara——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibrahim al-Nakha'i——»al-Aswad bin Yazid——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman, Bilal ibn Ribah

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<