Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Umar bin Abi Za'id'h عمر بن أبي زائدة الهمداني - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 23

Possible Chains with 2 narrators: 0

Possible Chains with 3 narrators: 0

Possible Chains with 4+ narrators: 23

'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»Qdamh bin 'Abdullah——»Jasrah bint Dajaja——»Abu Dharr al-Ghaffari, Ali ibn Abi Talib, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»Nabl Sahb al-Ba'a——»Abu Hurairah, ibn Umar
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ayman bin Nabil——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»al-Hasan bin Muslim bin Yanaq——»Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Abu Barda bin Abi Musa al-Asha'ari——»Abu Musa al-Asha'ari, Ali ibn Abi Talib, Hudhayfah ibn al-Yaman, 'Abdullah bin Saalam, al-Aghar bin Yasar, al-Mughira ibn Shu'ba
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»'Ady bin 'Ady bin 'Umayra——»'Ady bin 'Umayra al-Kindi, al-'Ars bin 'Umayra al-Kindi, 'Abdullah al-Snabhy Mkhtlf
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»Rabi'a bin Yazid al-Damashqi——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Wathla bin al-'Asqa', Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin al-Dayli, 'Abdullah bin Hawalah
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»'Aabadh bin Nsy——»Aus bin Aus al-Thaqafi, Shadad bin Aus bin Thabit, 'Ubada bin As-Samit, Abu al-Darda, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Khabbab ibn al-Aratt
'Umar bin Abi Za'id'h——»Zayd bin al-Habab al-'Akli——»Ibrahim bin Nafi' al-Makhzumi——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Musa bin Yasar al-Urdani——»Yahya bin Hsan——»Wahayb bin Khalid bin 'Ajlan al-Bahli——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<