Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Musa bin Harun bin Bashyr موسى بن هارون بن بشير - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 362

Possible Chains with 4 narrators: 5

Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Huraiz bin 'Uthman bin Jabir——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Hiban bin Zayd al-Shr'by
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Safwan bin 'Amr bin Harm al-Saksaki——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Jubayr bin Nufayr al-Hadrami
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Huraiz bin 'Uthman bin Jabir——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Hiban bin Zayd al-Shr'by
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Hsan bin Nwh al-Nsry——»Abu Umama al-Bahili, 'Abdullah bin Basr al-Maazni
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Possible Chains with 5 narrators: 71

Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Shdad bin 'Abdullah——»Abu Hurairah, Shadad bin Aus bin Thabit, 'Amr bin 'Absa al-Salmi, Wathla bin al-'Asqa', Abu Umama al-Bahili, Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abd'h bin Abi Lbabh——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Muttalib bin 'Abdullah bin Hantab——»'Umar ibn al-Khattab, Abu Musa al-Asha'ari, Zayd ibn Thabit, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abu 'Ubaid al-Madhhaji——»Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Sulaiman bin Habib al-Maharbi——»Abu Umama al-Bahili, Abu Hurairah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Anas bin Malik, al-Walid bin 'Ubada bin As-Samit
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Hsan bin Atyh al-Mharby——»Abu Umama al-Bahili, 'Unbasa bin Abi Sufyan
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yazid bin Yazid bin Jabir——»'Abdur Rahman bin Abi 'Amra
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»al-Walid bin Muslim al-Quraishi——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»Hisham bin Yusuf al-Sana'i——»Ma'mar bin Rashid——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin Mutar, Abu Rayhana——»Safinah, ibn Abbas
Musa bin Harun bin Bashyr——»Muhammad bin Harb al-Wasti——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Tmam bin Njyh al-'Asady——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Tmam bin Njyh al-'Asady——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Tmam bin Njyh al-'Asady——»Ka'b bin Dhhl——»Abu al-Darda
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Ja'far bin Brqan——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Ja'far bin Brqan——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Musa bin Harun bin Bashyr——»Mubashir bin Isma'i——»Ja'far bin Brqan——»Maymun bin Mahran——»Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»al-Harith bin Y'aqub——»Sahl bin Sa'd bin Malik
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr——»Qays bin 'Amr bin Qays, Abu Umama bin Sahl
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Hban bin Was' bin Hban——»Khallad bin al-Saib bin Khallad
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Bakr bin Swad'h bin Thmamh——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Thmamh bin Shfy——»Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni, Shm'wn bin Zayd, Qubaysa bin Zuwayb
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Sa'id bin al-Harith bin Abi Sa'id——»Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, ibn Umar, Jabir ibn 'Abdullah
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Sa'id bin Abi Hilal——»Jabir ibn 'Abdullah,
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»'Amir bin Yahya bin Habib——»Fadala bin 'Ubaid bin Naqid
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Hayy bin Hani' Abu Qabayl——»'Ubada bin As-Samit, 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Rabi'a bin Yazid al-Damashqi——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Wathla bin al-'Asqa', Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin al-Dayli, 'Abdullah bin Hawalah
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Zuhrah bin Ma'bad bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Hisham
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad——»Tha'laba bin Abi Malik, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Qahayd bin Mutraf, 'Abdullah bin Khabbab ibn al-Aratt, Zubayr ibn al-Awwam
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»al-Harith bin Yazid al-Hdrmy——»Jubayr bin Nufayr al-Hadrami
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»al-Dhak bin Shrhbyl——»Abu Hurairah, ibn Umar
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»'Amr bin Jabir al-Hdrmy——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Zayd bin Abi Atab——»Abu Hurairah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Amr bin Saleem bin Khalada
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Salah bin Rustam al-Hashimi——»Thawban bin Bujdud, 'Abdullah bin Hawalah
Musa bin Harun bin Bashyr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Rabi'ya bin Syf bin Mat'——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<