Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Abdullah bin al-Fadl ������ �������� ���� ���������� ���� ������������ ���� ���������� - Teacher/Student Tree


Teacher/Student Tree of 'Abdullah bin al-Fadl ������ �������� ���� ���������� ���� ������������ ���� ����������
Teacher's Teachers
Abu Bakr As-Siddique
أبو بكر الصديق
2)'Umar ibn al-Khattab
عمر بن الخطاب بن نفيل
3)'Uthman ibn 'Affaan
عثمان بن عفان
4)'Abdullah ibn Rawaha
عبد الله بن رواحة
5)Fatima bint Muhammad
فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله
6)Thabit bin Qays b. Shammas
ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري
7)'Abdur Rahman Ibn 'Awf
عبد الرحمن بن عوف
8)ibn Mas'ud
عبد الله بن مسعود
9)Malik bin Sa'sa'a
مالك بن صعصعة الأنصاري المازني
10)Abu Dharr al-Ghaffari
جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري
11)Ubayy ibn Ka'b
أبي بن كعب بن قيس
12)Abu Talha Ansari
أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود
13)Mu'adh ibn Jabal
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس
14)'Ubada bin As-Samit
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم
15)Umm Sulaym bint Milhan
أم سليم بنت ملحان
16)Umm Haram bint Milhan
أم حرام بنت ملحان
17)Umm Fadl Lubaba bint al-Harith
أم الفضل لبابة بنت الحارث
18)Several Others
Teacher's Teachers
Jubayr bin Mut'im
جبير بن مطعم
2)al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib
العباس بن عبد المطلب بن هاشم
3)Zubayr ibn al-Awwam
الزبير بن العوام بن خويلد
4)Ali ibn Abi Talib
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
5)'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi
عثمان بن أبي العاص الثقفي
6)al-Mughira ibn Shu'ba
المغيرة بن شعبة
7)Bashr bin Sahaym
بشر بن سحيم
8)Rafi' bin Khadij bin Rafi'
رافع بن خديج بن رافع الأنصاري
9)Sahl bin Abi Hathma
سهل بن أبى حثمة الحارثى الأنصاري
10)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
11)Abu Sharih al-Khuza'i,al-Ka'bi
أبو شريح الخزاعي خويلد بن عمرو
12)Mas'ud bin al-Hakam bin al-Rabi'
مسعود بن الحكم بن الربيع
13)Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
14)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
15)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
16)Several Others
Teacher's Teachers
Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
2)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
3)'Abdullah bin Buhayna
عبد الله بن بحينة /مالك بن القشب
4)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
5)Muhammad Ibn Maslama
محمد بن مسلمة بن سلمة
6)Mu'awiya ibn Abu Sufyan
معاوية بن أبي سفيان
7)Mua'wiya bin 'Abdullah bin Ja'far
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
8)Abu Salama bin 'Abdur Rahman
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
9)Usayd bin Zuhayr bin Rafi'
أسيد بن ظهير بن رافع
10)'Ubaidullah bin Abi Rafi'
عبيد الله بن أبي رافع
11)'Abdullah bin Ka'b bin Malik b. Abi Ka'b
عبد الله بن كعب بن مالك السلمي الأنصاري
12)'Umayr bin 'Abdullah, Client Of Umm Fadl
عمير بن عبد الله الهلالي
13)Others
Teacher's Teachers
Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
2)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
3)ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
4)'Abdur Rahman Ibn 'Awf
عبد الرحمن بن عوف
5)'Uthman ibn 'Affaan
عثمان بن عفان
6)Talha ibn 'Ubaidullah
طلحة بن عبيد الله
7)'Ubada bin As-Samit
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم
8)Abu al-Darda
أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري
9)'Atika bint 'Awf
عاتكة بنت عوف بن عبد عوف
10)Zaynab bint al-'Awwam bin Khuwaylid
زينب بنت العوام بن خويلد بن أسد القرشية
11)Rafi' bin Khadij bin Rafi'
رافع بن خديج بن رافع الأنصاري
12)Abu Qatada ibn Rab'i
أبو قتادة بن ربعي الأنصاري
13)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
14)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
15)Zaynab bint Abi Salamah
زينب بنت أبي سلمة
16)'Abdullah bin Saalam
عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف
17)Mu'awiya ibn Abu Sufyan
معاوية بن أبي سفيان
18)Rabi'ah ibn Kab al-Aslami
ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي
19)'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
عبد الله بن عمرو بن العاص
20)Anas bin Malik
أنس بن مالك بن النضر
21)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
22)Jabir ibn 'Abdullah
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاري
23)Fatima bint Qays
فاطمة بنت قيس
24)'Ata ibn Yasar
عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة
25)others
Teacher's Teachers
Maymuna bint al-Harith
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية
2)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
3)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
4)Fatima bint Qays
فاطمة بنت قيس
5)Hamza bin 'Amr al-Aslami
حمزة بن عمرو
6)Zayd ibn Thabit
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد
7)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
8)ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
9)Jabir ibn 'Abdullah
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاري
10)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
11)al-Miqdad ibn al-Aswad
المقداد بن الأسود الكندي
12)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
13)Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
14)ar-Rubbayi' bint Mu'awwidh bin 'Afra'
الربيع بنت معوذ بن عفراء
15)Salmah bin Skhr bin Salman
سلمة بن صخر بن سلمان
16)Fadl ibn al-'Abbas
الفضل بن العباس بن عبد المطلب
17)'Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi
عبد الله بن حذافة
18)Ja'far bin 'Amr bin Umayya
جعفر بن عمرو بن أمية
19)'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
عبد الله بن الحارث بن نوفل
20)'Abdur Rahman bin Jabir bin 'Abdullah
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله
21)'Arak bin Malik
عراك بن مالك الغفاري
22)Malik bin Abi 'Amir
مالك بن أبي عامر الأصبحي
23)'Umarh bint 'Abdur Rahman
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
24)Others
Teacher's Teachers
Abu Rafi'
أسلم أبو رافع مولى رسول الله
2)Salma
سلمى أم رافع امرأة أبي رافع
3)Ali ibn Abi Talib
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
4)Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
5)Shuqran
شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
Teacher
Anas bin Malik
أنس بن مالك بن النضر
Teacher
Nafi' bin Jubayr bin Mut'im
نافع بن جبير بن مطعم
Teacher
'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود
Teacher
Abu Salama bin 'Abdur Rahman
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
Teacher
Sulayman ibn Yasar
سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث
Teacher
'Ubaidullah bin Abi Rafi'
عبيد الله بن أبي رافع
Teacher
Others
Scholar
'Abdullah bin al-Fadl
Students
Imam Maalik
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر
2)Musa bin 'Uqba
موسى بن عقبة
3)'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
4)'Abdur Rahman bin Thabit
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي
5)'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah al-Majashun
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون
6)Abu Ishaq al-Sabay'ai'
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله
7)Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman
زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني
8)Abu Uvais al-Madni
أبو أويس المدني الأصبحي

<< Back <<