Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Yahya bin Sa'id al-Ansari �������� ���� �������� ����������������

يحيى بن سعيد الأنصاري
11062-Yahya bin Sa'id al-Ansari (5)
Abu Sa'id [Thiqah]
[<70 AH - 144 AH or after]
Medina
Ansar, Khazraj,B.Malik B.al-Najjar,Judge,al-Madni, Imam

Teachers found: 87 [22(listed) & 85(discovered)]

Makkah (3)  

Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id
Abu Musa
      
Muhammad bin Muslim bin Tadras
Abu al-Zubair
      
Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Labayba       

Medina (70)  

Anas bin Malik
Abu Hamza
      
'Abbad bin Tameem Mazni       
'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Muhammad أبو محمد
      
al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr       
'Abdur Rahman bin al-Qasim
Abu Muhammad
      
al-Qasim ibn Muhammad
Abu Muhammad,Abu 'Abdur Rahman
      
Abu Salama bin 'Abdur Rahman
Abu Salama
      
'Umar bin Kathir bin Aflah       
Waqid bin 'Amr bin Sa'd bin bin Mu'adh
Abu 'Abdullah
      
Yahnas bin 'Abdullah
Abu Musa
      
Yahya bin 'Abdullah bin 'Abdur Rahman       
'Abdullah bin Abi Salma       
Sa'id ibn al-Musayyib
Abu Muhammad
      
Sulayman ibn Yasar
Abu Ayoub, Abu 'Abdullah
      
al-Zuhri
Abu Bakr
      
Nafie'
Abu 'Abdullah
      
'Ikrama
Abu 'Abdullah
      
'Ali bin al-Husain bin 'Ali
Abu al-Husain, Abu Muhammad
      
Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah
Abu 'Abdullah, Abu Bakr
      
Sharhbayl bin Sa'd
Abu Sa'd
      
Musa bin 'Uqba
Abu Muhammad
      
Ibn Ishaq
Abu 'Abdullah, Abu Bakr
      
Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha
Abu Yahya
      
Hameed bin Nafi' al-Ansari
Abu Aflah
      
Khbyb bin 'Abdur Rahman
Abu al-Harith
      
Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat
Abu Salah, Abu Suhayl
      
Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)
Abu 'Uthman
      
Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)
Abu Sa'd
      
Sa'id bin Yasar, Abu al-Hubab
Abu al-Hubab
      
'Abdullah bin Khabab       
'Abdullah bin Dinar
Abu 'Abdur Rahman
      
'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Ma'mar
Abu Tuwala
      
'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj
Abu Da'ud
      
'Abdul Malik bin Abi Bakr bin 'AR       
'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
Abu 'Uthman
      
'Ubaid bin Hnyn
Abu 'Abdullah
      
'Arak bin Malik       
'Amr bin Yahya bin 'Ammara       
Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith
Abu 'Abdullah
      
Muhammad bin 'AR bin Thauban
Abu 'Abdullah
      
Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Sa'd       
Muhammad bin Yahya bin Hiban       
Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad
Abu 'Abdullah
      
Yazid Mwla al-Mnb'th       
Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm
Abu Muhammad
      
Sami Maula Abi Bakr bin 'Abdur Rahman
Abu 'Abdullah
      
'Abdullah bin 'Ubaydallah bin al-Abbas       
'Umarh bint 'Abdur Rahman       
Hnzlh bin Qays bin 'Amr       
Khthym bin Arak bin Malik       
'Abdur Rahman bin 'Abddllah bin 'AR       
Muslim bin Abi Maryam       
al-Nu'man bin Abi 'Ayyash
Abu Salma
      
Abu Bakr bin al-Munkdar bin 'Abdullah
Abu Bakr
      
Bashayr bin al-Yasar al-Harithi al-Ansar       
Sa'd bin Sa'id bin Qays bin 'Amr       
'Umar bin al-Hakam bin Thuban
Abu Hafs
      
Sa'id bin 'Abdur Rahman       
'Ubada bin al-Waleed bin 'Ubada       
Muhammad bin Sa'id bin al-Musayyib       
Marwan bin 'Uthman bin Abi Sa'id       
al-Nu'man bin Mrh al-Ansari       
Yusuf bin Mas'ud bin al-Hakam       
S'aid bin Qays bin Qahd       
S'aid bin 'Abdur Rahman bin Raqaysh       
Muhammad bin Abi Umama bin Sahl       
Sa'd bin Ishaq bin Ka'b       
Imam Maalik
Abu 'Abdullah
      
'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz
Abu Muhammad
      
Kathir bin 'Abdullah       

Yamama (1)  

Yahya bin Abi Kathir
Abu Nasr
      

Kufa (4)  

Ibn Ishaq
Abu 'Abdullah, Abu Bakr
      
Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat
Abu Salah, Abu Suhayl
      
Ady bin Thabit al-Ansari       
'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz
Abu Muhammad
      

Basra (5)  

Anas bin Malik
Abu Hamza
      
Bashayr bin Nahayk
Abu al-Sha'tha'
      
Hameed bin Abi Hameed
Abu 'Ubaida
      
Yahya bin Abi Kathir
Abu Nasr
      
Thabit bin Amarh al-Hnfy
Abu Malik
      

Baghdad (1)  

Ibn Ishaq
Abu 'Abdullah, Abu Bakr
      

Egypt (2)  

'Abdur Rahman bin W'lh       
Ibn Ishaq
Abu 'Abdullah, Abu Bakr
      

Syria (1)  

al-Zuhri
Abu Bakr
      

Damascus (2)  

Anas bin Malik
Abu Hamza
      
Rzyq bin Hyan al-Dmshqy
Abu al-Mqdam
      

Yemen (1)  

al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr       

Nisa' (1)  

al-Mughira bin Abi Burda       

Others (6)  

Khalid bin Abi 'Imran
Abu 'Umar
      
Yazid bin N'ym bin Hzal       
Hafs bin 'Ubaidullah       
'Umar bin Naf' al-Dwy       
Mrq' bin Syfy       
'Ubaidullah bin Zhr       


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<