Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Yazid bin Khalid bin Yazid يزيد بن خالد بن يزيد

يزيد بن خالد بن يزيد
38715-Yazid bin Khalid bin Yazid (10)
Abu Khalid [Thiqah]
[d. 232 AH or after]
al-Ramla
al-Ramli

Teachers found: 10 [8(listed) & 3(discovered)]

Makkah (1)  

Shababa bin Sawar
Abu 'Amr
      

Kufa (3)  

Waki' bin al-Jarrah
Abu Sufyan
      
'Isa bin Yonus bin Abi Ishaq
Abu 'Amr, Abu Muhammad
      
Yahya bin Zakaria bin Abi Zaida
Abu Sa'id
      

Basra (1)  

'Affan bin Muslim
Abu 'Uthman
      

Baghdad (1)  

'Affan bin Muslim
Abu 'Uthman
      

Egypt (3)  

al-Laith bin Sa'd
Abu al-Harith
      
'Abdullah bin Wahb
Abu Muhammad
      
al-Mufadl bin Fadala bin 'Ubaid
Abu Mua'wiya
      

Syria (1)  

'Isa bin Yonus bin Abi Ishaq
Abu 'Amr, Abu Muhammad
      

Damascus (1)  

Yahya bin Hamza bin Waqd
Abu 'Abdur Rahman
      

Hamadan (1)  

Yahya bin Zakaria bin Abi Zaida
Abu Sa'id
      

Khurasan (1)  

Shababa bin Sawar
Abu 'Amr
      

Mada'in (1)  

Shababa bin Sawar
Abu 'Amr
      

Asbahan (1)  

al-Laith bin Sa'd
Abu al-Harith
      

Others (1)  

Muhammad bin Salmah       


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<