Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Students List: 'Abdur Rahman bin Abi al-Mawal ������ ������������ ���� ������ ������������

عبد الرحمن بن أبي الموال
20441-'Abdur Rahman bin Abi al-Mawal (7)
Abu Muhammad [Sadooq]
[d. 173 AH]

Client

Students found: 15 [11(listed) & 9(discovered)]

Hijaz (2)  

Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      
Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      

Makkah (2)  

'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi
Abu 'Abdur Rahman
      
'Abdul Malik bin Ibrahim al-Jaddi
Abu 'Abdullah
      

Medina (4)  

'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi
Abu 'Abdur Rahman
      
'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah al-Uvaisi
Abu al-Qasim
      
Matraf bin 'Abdullah
Abu Mus'ab
      
Ma'n bin 'Isa bin Yahya
Abu Yahya
      

Iraq (1)  

Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      

Kufa (2)  

Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      
Khalid bin Mukhallad al-Qatwani
Abu al-Haytham
      

Basra (3)  

Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi
Abu 'Abdur Rahman
      
Yahya bin Hsan       

Baghdad (3)  

Mansur bin Salma bin 'Abdul 'Aziz
Abu Salma
      
Qutayba bin Sa'id bin Jamil
Abu Raja'
      
Muhammad bin 'Isa bin al-Tibaa'
Abu Ja'far
      

Egypt (2)  

'Abdullah bin Wahb
Abu Muhammad
      
Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      

Alexandria (1)  

Ziyad bin Yonus bin Sa'id
Abu Salamh
      

Syria (1)  

Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      

Khurasan (1)  

Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      

Merv (1)  

'Abdullah bin Mubarak
Abu 'Abdur Rahman
      

Bulkh (1)  

Qutayba bin Sa'id bin Jamil
Abu Raja'
      

Nisapur (1)  

Yahya bin Yahya bin Bukayr
Abu Zakaria
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<